Photo Courtesy of Peter Rosvik

Photo Courtesy of Peter Rosvik

 

Ursula Sepponen (f. 1978 i Helsingfors) är bildkonstnär och artenom med inriktning främst på rörlig bild men också måleri. Ursula har studerat konst i Finland, Danmark och Rumänien och har en bildkonstexamen från Yrkeshögskolan Novia i Österbotten, 2014.  

Ursulas filmkonst har visats på festivaler och utställningar i Norden och Estland och som scenografiskt element i operaföreställningen Hon som fick veta.  Ursula har deltagit i och organiserat flera performancekonstfestivaler i Finland, Norden och Baltikum,  hon har också organiserat konstworkshoppar för barn och ungdomar i Finland och Norden.

 

"Den skapande kraften påverkas av mina möten med människor, av deras tankar om samhällen och liv. Diskussionen är viktig i mitt arbete. Jag jobbar gärna intuitivt och spontant och kommunicerar genom ett rikt symbolspråk för att beskriva ett inre landskap. Till grund för min konst ligger ofta existentiella frågor och en ständig strävan efter frihet, en frihet som kan förgöra eller förföra."